ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

30/09/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่สำนักงาน อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น ๙

28/09/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27/09/2564

คำถาม-คำตอบ ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

20/09/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อระบบ Microsoft365 เพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัลปีงบประมาณ 2565

08/09/2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...

30/08/2564

ร่างประชาพิจารณ์งานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

19/08/2564
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 15418