นโยบายคุกกี้

     “คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตามปกติคุกกี้จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของคุกกี้ "อายุ" ของคุกกี้ (หมายถึงระยะเวลาที่คุกกี้จะยังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของคุกกี้ ซึ่งมักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม
โดยเว็บไซต์ www.tcels.or.th มีการใช้งานคุกกี้และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ, ภาษาการใช้งานหน้าเว็บไซต์)
     นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเท้นต์ของเว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของท่านได้จากข้อมูลเหล่านี้

โดยคุกกี้ที่เราใช้งานมีดังนี้
  1. Essential Cookies เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ หากไม่มี เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการ และเราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่าน หรือคุณลักษณะบางอย่างที่ท่านต้องการบนเว็บไซต์ของเราได้
  2. Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่ (local settings) อื่นๆ และปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
  3. Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดของเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับเว็บไซต์ของเรา และแสดงให้เราเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในเว็บไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

วิธีจัดการกับคุกกี้
  • อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้ โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อยกเลิกคุกกี้ หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน
  • นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธการยอมรับ หรือเอาคุกกี้จากเว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้ โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปดำเนินการในการตั้งบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการเอาคุกกี้ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่าน
     
     ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างของเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์