ปฏิทินกิจกรรม

<กรกฎาคม 2564>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
Webinar on Usability Engineering for Medical Device
งานอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTP ครั้งที่ 1
1
Webinar on Usability Engineering for Medical Device
2
Webinar on Usability Engineering for Medical Device
3
4
5
หลักสูตรมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียน เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ตาม ISO 14971:2019
6
7
8
9
10
11
12
13
APEC TCTC 2nd/2021 Special Program on “Commercialization Strategies”
14
APEC TCTC 2nd/2021 Special Program on “Commercialization Strategies”
15
APEC TCTC 2nd/2021 Special Program on “Commercialization Strategies”
16
APEC TCTC 2nd/2021 Special Program on “Commercialization Strategies”
17
18
19
20
หลักสูตรการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ OECD GLP
21
หลักสูตรการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ OECD GLP
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Page view : 2137