ข่าวสารการลงทุน

29/07/2564
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเด็นนำชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่ใช้สำหรับตรวจโควิด-19 เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ยันพร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม หากได้ชัดมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รู้ต้นทุนที่ชัดเจน เหตุเป็นสินค้าพิเศษ พร้อมเตือนผู้ที่ขายทางออนไลน์ เตรียมโดนเล่นงาน เหตุผิดกฎหมาย
29/07/2564
ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุม กกร.เดือน ก.ค.ได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญความเสี่ยงอย่างมากจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรงกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกขยายตัวเพิ่มก็ตาม ดังนั้น กกร.จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากเดิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ 0.5-2% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0-1.5% แต่ปรับเพิ่มการส่งออกจากเดิม 5-7% เป็น 8-10% และคงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ 1-1.2%
28/06/2564
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน "International Institute for Management Development" หรือ "IMD" ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ได้อันดับ 28 จาก64 ประเทศทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่การขึ้นเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ส่วนเป้าหมายในระยะสั้นคือการเพิ่มอันดับแซงประเทศมาเลเซียขึ้นเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
28/06/2564
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ปูทางและวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) โดยจัดให้ธุรกิจ Life Science (ชีววิทยาศาสตร์) เป็น 1 ใน 6 ธุรกิจใหม่ที่ ปตท.จะให้ความสําคัญในการลงทุน โดย ปตท.ได้จัดตั้งบริษัทลูกอย่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ขึ้นมาเมื่อเดือน ธ.ค. 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เพื่อเน้นลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก คือ ยา อาหารเพื่อสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและสาธารณสุขไทย
28/06/2564
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า วัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ ส.อ.ท.ประสานผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในล็อตแรกจะได้วัคซันฉีดให้กับแรงงาน 300,000 คน จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะทยอยฉีดกับโรงพยาบาลที่ประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนให้กับรัฐบาล
28/06/2564
อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 อยู่ที่ประมาณ 5-8 แสนล้านบาท หากสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลายจากการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้นภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
28/06/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าได้เข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เธอราปิดิกส์ (ViAqua Therapeutics)สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture fund ของบริษัท ซึ่งไทยยูเนี่ยนนับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้
28/06/2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เร่งขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระยะยาวของทางกระทรวงที่ต้องการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล โดยเน้นการยกระดับการแพทย์ สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม
28/06/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามแผน 5 ปีของบริษัท มีเป้าหมายพัฒนาแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ปี2568โดยตั้งต้นจากแนวคิด Healthy Living, Healthy Oceans เป็นการสร้างกลยุทธ์จากเทรนด์ระยะยาวของผู้บริโภคทั่วโลกที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกในการซื้อหา จัดเตรียมและปรุงได้ง่ายซึ่ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้เปลี่ยนแทรนด์ผู้บริโภค ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นตัวเร่งให้เทรนด์เหล่านี้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์2568ของบริษัทจึงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ยังคงเดินหน้าในการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืนต่อไป
28/06/2564
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า สนค. ได้วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มการส่งออกไทยในปี 2564 พบว่า สินค้ากลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอัตราการเติบโตสูง อาทิ ผัก ผลไม้ สด แช่แข็งกระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหาร น้ำผลไม้ อาหารสัตว์ จากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และความแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าสุขภาพ
1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10
Page view : 2038