ข่าวสารการลงทุน

29/03/2565
นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ผู้พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ กล่าวว่า KISS ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Monoclonal Human Antibody Cocktail จากการวิจัยภูมิคุ้มกันในมนุษย์เพื่อต่อต้านและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19
29/03/2565
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ
29/03/2565
นโยบายกัญชาเสรีการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากผลักดันให้กัญชง กัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ส่งผลต่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายครั้งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้ร่วมกับสมุนไพรไทยตัวอื่นได้อย่างเต็มที่ ภายใต้แนวปฏิบัติ 3 ระดับ
29/03/2565
จากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ "เทคโนโลยีดิจิทัล" ได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเตรียมรับมือ ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ
29/03/2565
นางสุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า เจียไต๋ฟาร์ม โดยกลุ่มบริษัทเจียไต๋ ได้พัฒนาต่อยอดเมล่อน ผลิตผลทางการเกษตร สู่ผลิตภัณฑ์ถนอมและบำรุงผิวกายจากสารสกัดเมล่อน ชูแนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยการเพิ่มมูลค่าเมล่อนไทย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ Food Waste ชูจุดขายส่วนผสมจากธรรมชาติด้วย “สารสกัดเมล่อนมรกต”
29/03/2565
ดีพเทคสตาร์ทอัพทางการแพทย์ “ReLIFE” ก่อตั้งโดยทีมนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเนื้อเยื่อและจักษุแพทย์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าเป็นบริษัทแรกของโลกที่สามารถสร้าง “กระจกตาเทียมชีวภาพ” ทดแทนกระจกตาบริจาคที่ขาดแคลน และมอบชีวิตใหม่ให้กับคนไข้ได้สำเร็จ ประเดิมบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จด้วยทุนสนับสนุน Seed funds 50 ล้านบาทจากบริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (Fruita Biomed) เพื่อเตรียมนำผลงานวิจัยเข้าสู่การวิจัยในคน เฟสแรก
29/03/2565
ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ ขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วและหากพิจารณาถึงวงจรการเจ็บป่วยจะพบว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคส่วนใหญ่คือกว่า 80%  เกิดจากความไม่สมดุลของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
29/03/2565
SNI เหนือกว่าการมุ่งเน้นเรื่อง Product Innovation เรายังพร้อมเป็นแรงผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ หวังก้าวไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับผู้ปลูก เน้นสร้างนวัตกรรม และเสริมความรู้วิชาการ กับเกษตรกรผู้ปลูกใน 25 จังหวัดช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต พร้อมโชว์ผลงานการปลูกกัญชงบนพื้นที่กว่า 30 ไร่
29/03/2565
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ได้เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดิจิทัลเฮลธ์แคร์กลุ่มแรกๆ ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
29/03/2565
“โรงพยาบาลนวเวช” เปิดโรดแมปสร้างการเติบโตปี 2565 ชูนโยบาย “Customer is Key” เดินหน้าดูแลสุขภาพทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ มอบบริการที่ดีมีความเหมาะสมกับราคา รวมทั้งมุ่งหน้ายกระดับทางการแพทย์ ผลักดันศักยภาพศูนย์เฉพาะทาง พร้อมจัดตั้งศูนย์เมตาเวิร์ส (Metaverse Center) เพื่อส่งเสริมการรักษาโรคที่มีความสลับซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2652