ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างทำนามบัตร

10/06/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างค่านิยมองค์กร

29/05/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาสามัญ

29/05/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริารผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 2562

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการจ้างยานพาหนะ

27/05/2562

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ

24/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเป็นสมาชิกสมาคม Thai-BISPA ประจำปี 61 และ ปี 62

24/05/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม

22/05/2562

ประกาสผู้ชนะจ้างรถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่งรวมน้ำมันพร้อมคนขับ

21/05/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบานกั้นห้องประชุม Genome Room

13/05/2562
1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... >|
Page view : 4853