ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

24/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประเมินผลงานที่มีประสิทธิผล

22/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ

22/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมหัวข้อApplicationofHumanFactorEngineering(Usability)onMedicalDevice

22/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง

22/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมขั้นต้นสำหรับการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ โครงการให...

14/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม จำนว ๔๒ ชิ้น

03/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชิ้นงานทันตกรรม โครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ

03/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมหัวกรอ (แฮนด์พีช) จำนวน ๕ หัว

03/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและเผยแพร่ Genomics Thailand และการแพทย์แม่นยำสู่สายตาประชาคมโลกในวารสารนานาชาติช...

03/07/2563
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 6676