ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เข...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคางานจ้างประเมินความพึงพอใจในบร...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผู้ได้รับการสรรหาดำเนินการใช้พื้นที่บริเวณการผลิตด...

31/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงานใหม่

20/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบต...

08/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมในงาน...

02/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ...

13/07/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือสุขใจไร้เศร้าไร...

09/07/2561
Page view : 425