ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาออกแบบและเขียนแบบพื้นที่สำนักงาน โครงการเมดิโคโพลิส จังหวัดเชียงใหม...

18/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนามบัตร

13/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผันตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ “Industry...

11/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหาร Medicopolis เชียงใหม่

08/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ

07/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโมเดลจำลองอาคารและจัดทำวิดีโอ

06/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย สำหรับหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด

01/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุดปกขาวสำหรับการทำความเข้าใจโครงการเมดิโคโพลิส (Medicopolis) ศูนย์ความเป็นเลิศด...

01/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลข่าวภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

29/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านส...

28/10/2562
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 4652