ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คำถาม-คำตอบ ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

20/09/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อระบบ Microsoft365 เพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัลปีงบประมาณ 2565

08/09/2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล...

30/08/2564

ร่างประชาพิจารณ์งานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

19/08/2564

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

11/08/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการผลิตสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าส...

02/08/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้าง“โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพ...

01/08/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนประจำปีงบประมาณพ.ศ...

27/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทดสอบบรรจุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

23/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นอะคริลิคใสประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

22/07/2564
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 9892