ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโปรชัวร์โครงการย่านนวัตกรรมโยธี

07/09/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างประเมินความพึงพอใจในการบริการของ ศลช.2562

28/08/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำสื่อแบรนด์องค์กรเพื่อสื่อสารสู่ภายนอก

28/08/2562

ประกาศผู้ชนะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Life Sciences Tech Licensing Kit for Entrepreneurs Workshop

21/08/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแฟ้ม 100 แฟ้มและวัสดุสำนักงาน 9 รายการ

15/08/2562

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลกาารดำเนินงานของ ศลช.โดยบุคคลภายนอก

15/08/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำนามบัตร

13/08/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมวิทย์ฯ

06/08/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน(เพิ่มเติม)

06/08/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดหน่วยผลิตภัณฑ์พเพื่อเซลล์และบีนบำบัด-(ProductionZone)

01/08/2562
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 4853