ตำแหน่งงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ  
    สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม และการลงทุน

10/04/2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

24/03/2566
Page view : 25215