ข่าวล่าสุด

งานประชุมวิชาการ 18th... New
11 พฤศจิกายน 2561
ข่าวสารองค์กร
<พฤศจิกายน 2561>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
29
30
31
1
2
3
4
งานเปิดตัวศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ @ จังหวัดสระบุรี
5
การประชุมวิชาการ Thailand Towards Excellent in Clinical Trials (ThaiTECT)” 18th ThaiTECT ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.
6
การประชุมวิชาการ Thailand Towards Excellent in Clinical Trials (ThaiTECT)” 18th ThaiTECT ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.
7
การประชุมวิชาการ Thailand Towards Excellent in Clinical Trials (ThaiTECT)” 18th ThaiTECT ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines @ สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines @ สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
19
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines @ สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
20
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines @ สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
21
22
เจ้าภาพร่วม TSB ประชุมประจำปี TSB2018
23
เจ้าภาพร่วม TSB ประชุมประจำปี TSB2018
การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "New Era of Regenerative Medicine"ภายในงาน The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-1
โครงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน. ณ สยาม
24
โครงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน. ณ สยาม
25
โครงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน. ณ สยาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงค์
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Page view : 13774