ข่าวล่าสุด

พิธีลงนามความร่วมมือในการพ...
29 มิถุนายน 2563
ข่าวสารองค์กร
<สิงหาคม 2563>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
28
29
30
1. International Advanced Medical Robotics Symposium 2020 (iAMRS 2020) (Tentative)
31
1. International Advanced Medical Robotics Symposium 2020 (iAMRS 2020) (Tentative)
1
2
3
1. Demo Day และพิธีปิดโครงการ Thailand Life Sciences Startup 2020 (Tentative)
4
1. การประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT 2020 (Tentative)
5
6
7
8
9
10
Functional F&B: The Focus on Healthier Innovation 13 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพคเมืองทองธานี
11
12
13
14
15
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
16
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
17
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
18
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
19
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
20
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
21
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
22
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
23
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
24
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
25
1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
Functional Foods Acceleration Platform
26
Functional Foods Acceleration Platform
27
Functional Foods Acceleration Platform
28
29
30
31
1
1. SPRINT Demo Day (Tentative)
2
3
4
5
6
Page view : 200707