ข่าวล่าสุด

ทีเซลส์ คว้ารางวัล IPv6... New
10 พฤษภาคม 2562
ข่าวสารองค์กร
<พฤษภาคม 2562>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Depth ISPE Thailand Training Year 2019 Pharmaceutical Technology Transfer 2019 At Room Garden 1 Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand / 8.00 - 17.00 hrs
10
In Depth ISPE Thailand Training Year 2019 Pharmaceutical Technology Transfer 2019 At Room Garden 1 Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand / 8.00 - 17.00 hrs
11
12
13
14
15
16
17
Thailand Startup for Life Sciences 2019 "Journey to Success by TCELS Mentoring" ครั้งที่ 3 Topic: IP Management
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
“Health claims and functional foods in Non-communicable Diseases (NCDs)” ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.00 - 16.00 น.
7
8
9
Page view : 33170