ข่าวล่าสุด

<พฤศจิกายน 2562>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symosium เวลา 8.30-16.30 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
20
The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symosium เวลา 8.30-16.30 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
21
22
23
24
25
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28
Futur Future Diagnostics in the Era of Prec (MOU) TCELS และ N Health National Healthcare Systems Seminar for Healthcare Professional 2019 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29
งานเปิดตัว Medicopolis และ ลงนามความร่วมมือโครงการ Medicopolis เชียงใหม่ เวลา 08.30-12.00 น. ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมวันนิมาน
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Page view : 49630