" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

ทีม TCELS

ผู้สนับสนุนธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์

TCELS ประกอบไปด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 40 ชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เช่น

  • การจับคู่ทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาในเชิงพาณิชย์
  • การศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก
  • การวิจัยทางคลินิก

กรุณาติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ เกี่ยวกับเรา และ บริการของเรา

ฐานข้อมูลตัวเลขต้องรู้

เรื่องสาธารณสุข 2558-2559

ข้อมูลตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข   2558 - 2559 ข้อมูลนี้พัฒนามาจากหนังสือ Thailand Public Health และหนังสือ ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หนังสือทั้ง 2 เล่ม เป็นหนังสือที่ให้ความสะดวกแก่นักวิจัย นักธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาสถิติตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ที่รวบรวมและจัดพิมพ์โดยส่วนราชการได้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS) ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Alpha Research โดยเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา รวบรวม และนำเสนอฐานข้อมูลสถิติทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านต่างๆ ในรูปแบบที่กระชับ สะดวก และง่ายในการทำความเข้าใจ  >>>คลิก<<<

TCELS on Facebook(th)

Social Communication

 
 

 

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศลช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2560

19 ตุลาคม 2560

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" 


อ่านต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์       รับสมัคร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้      

อ่านต่อ

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นั้น ในการนี้ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนี้

อ่านต่อ