" Your Perfect Support for Life Sciences Business in Thailand"

ทีม TCELS

ผู้สนับสนุนธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์

TCELS ประกอบไปด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 40 ชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เช่น

  • การจับคู่ทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาในเชิงพาณิชย์
  • การศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก
  • การวิจัยทางคลินิก

กรุณาติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ เกี่ยวกับเรา และ บริการของเรา

ฐานข้อมูลตัวเลขต้องรู้

เรื่องสาธารณสุข 2558-2559

ข้อมูลตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข   2558 - 2559 ข้อมูลนี้พัฒนามาจากหนังสือ Thailand Public Health และหนังสือ ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หนังสือทั้ง 2 เล่ม เป็นหนังสือที่ให้ความสะดวกแก่นักวิจัย นักธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาสถิติตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ที่รวบรวมและจัดพิมพ์โดยส่วนราชการได้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (TCELS) ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Alpha Research โดยเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา รวบรวม และนำเสนอฐานข้อมูลสถิติทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านต่างๆ ในรูปแบบที่กระชับ สะดวก และง่ายในการทำความเข้าใจ  >>>คลิก<<<

TCELS Facebook Fanpage(th)

Social Communication

 
 

 

 

 

VDO Presentation TCELS_Thai Version

TCELS เป็นหน่วยงานประสานงานหลักสำหรับธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ การวิจัย และการลงทุนในประเทศไทย

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ TCELS พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 

ในปี 2012 TCELS ได้รับรางวัล “Outstanding Public Organization in Promoting Pharmacogenomics and High Value-added Biomedical Products" จากวุฒิสภา

TCELS ขยายเวลารับสมัครแข่งขัน ประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย สู่การทดสอบคุณภาพและส่งประกวดเวทีนานาชาติ

17 มกราคม 2561

TCELS ร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลารับสมัครแข่งขัน ประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย สู่การทดสอบคุณภาพและส่งประกวดเวทีนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มกราคม 2561


อ่านต่อ

การสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”

15 มกราคม 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”

อ่านต่อ

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0

11 มกราคม 2561

​กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0

อ่านต่อ