ตามที่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   ได้จัดโครงการของขวัญ ปีใหม่ 2563 มอบแก่ประชาชน ในรายการรากฟันเทียมฟรี สำหรับผู้สูงอายุ นั้น 

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการระบาดของโรค  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ในฐานะผู้ดูแลโครงการดังกล่าว     จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นในการรับสิทธิ์ฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุฟรี  แต่ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและลดการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของทุกท่าน รวมทั้งเพื่อปฏิบัติเป็นตามนโยบายของรัฐบาล ศลช. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการให้บริการฝังรากฟันเทียมไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ และ ศลช. จะประกาศความคืบหน้าทางเว็บไซต์ให้ทราบโดยเร็วต่อไป  


          เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จึงขอประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ (รอบที่ 1)
 

--------------------------------------------------------------------------------------ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ (รอบที่ 2)

 
--------------------------------------------------------------------------------------ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการรากฟันเทียมฟรี ผู้สูงอายุ

 

--------------------------------------------------------------------------------------
 
 

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.)

โทรศัพท์ : 02-644-5499 ext. 8 
e-mail :  info@tcels.or.th
เว็บไซต์ : www.tcels.or.th
facebook : https://www.facebook.com/TCELSThailand