ข่าวสารการลงทุน

28/09/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส น้ำจิ้ม รวมทั้ง อาหารพร้อมทาน และเครื่องแกง เครื่องประกอบอาหารไทย เปิดเผยถึง ความสำเร็จในการขยายตลาดซอสส่งออก ส่งผลให้ปีนี้เป็นปีที่ XO เดินหน้าทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ตั้งเป้าผลการดำเนินงานปีนี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ จากเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงต้นปี
28/09/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทไบโอซายน์ฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR เป็นรายแรกของไทยโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 และได้มีการนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลและห้องแล็ปปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ
28/09/2564
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่หลักการพื้นฐานของระบาดวิทยามักจะพบว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขาลงมักจะมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับขาขึ้นเสมอ จึงทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการหนักในระดับสีส้ม และสีแดง ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก
28/09/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทให้ความสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ลาสุดบริษัทได้ เปิดตลาดใหม่ ด้านธุรกิจความงามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
27/08/2564
ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งการวิจัยและพัฒนาหรือนำเข้า ส่งออก เครื่องมือแพทย์จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อยื่นคำขออนุญาต หรือแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ โดยข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการยื่นขอ ได้แก่ 
27/08/2564
พีร์ จารุอำพรพรรณ หัวหน้าทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ไบโอเทค สวทช. เปิดเผยว่า “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”  ​เป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 พัฒนาโดย ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี และทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ไบโอเทค สวทช. เป็นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของสุกรที่เป็นความเชี่ยวชาญเดิมของทีมวิจัยผนวกกับเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานคือ ELISA มาพัฒนาต่อยอดได้ทันท่วงที
27/08/2564
กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี (Good Doctor Technology: GDT) บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การให้บริการที่ว่า “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)” ฃประกาศว่าทางบริษัทได้รับการการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงระหว่างการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation
27/08/2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประมวลผลข้อมูลการวิจัยวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ระบุว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของโลกและประเทศเป็นอย่างมาก วัคซีนที่ได้รับการอนุญาตและมีการฉีดให้แก่ประชาชน ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองและมนุษย์ จนมีความปลอดภัยสูงที่สุด และส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบัน คนไทยให้ความสนใจและฝากความหวังไว้กับการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพของนักวิจัยไทยเป็นอย่างมาก
27/08/2564
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทขยายธุรกิจที่มีความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์   เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในอนาคต  ปัจจุบันเน้นไปที่ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical  ซึ่งครอบคลุมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกัน วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค  และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่น คือ กลุ่มของ Document Solutions และธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟฟิก เครื่องพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
27/08/2564
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาค (Medical Hub)ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปี 2565 นั้น
1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... >|
Page view : 2802