ข่าวสารการลงทุน

25/02/2565
นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโรงพยาบาลพานาซี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมการรักษาหรือรับบริการทางการแพทย์ในปีนี้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะในมุมของคนไข้ต่างชาติ เพราะแต่ละประเทศมีการฉีดวัคซีนหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ จนสามารถเดินทางได้เกือบเป็นปกติ โรงพยาบาลพานาซี จึงเตรียมความพร้อมในการรองรับคนไข้ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามารับการรักษาโรคโดยเฉพาะคนไข้จากบังกลาเทศ จีน กัมพูชา พม่า บังกลาเทศ ดูไบ ฯลฯ โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้เปิดตัว ศูนย์มะเร็งโดยใช้ Green medicine หรือสารจากธรรมชาติ 360 องศาไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์, สมุนไพร อาทิ ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร กระชาย หรือ ขิง, IV vitamin ฯลฯ นำเข้าจากเยอรมนีบวกด้วยกัญชาของประเทศไทย ในการรักษา
25/02/2565
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริาท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้ำยาเคลือบวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไทเทเนียมไดออกไซค์บนแผ่นนอนวูฟเวนเพื่อใช้เป็นแผ่นกรองสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย Safie Plus และการวิจัยและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์ (Implant devices) ร่วม อว. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
25/02/2565
“แมลง” กลายเป็นโปรตีนทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยเหตุเพราะจำนวนโปรตีนต่อกรัม แมลงมีปริมาณสูงกว่าวัว 6 เท่า สูงกว่าแกะ 4 เท่า สูงกว่าหมูและไก่ 2 เท่า ส่งผลเป็นที่นิยม จนปัจจุบันมีมูลค่าตลาดทั่วโลกราว 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25 % ในขณะที่ปัจุบันประเทศไทยส่งออกแมลงราว 500-600 ตันต่อปี มีมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ เช่น แช่แข็ง แป้ง ส่วนการแปรรูปจะอยู่ในรูปแมลงกระป๋อง
25/02/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ได้กล่าวถึงบทบาทการพัฒนา mHealth ของสถาบันฯ ว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำฐานข้อมูลเมนูอาหารที่แสดงจำนวนแคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการ “INMU-Dailymenu Plan (IDP)” และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
25/02/2565
นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามโรงพยาบาลเครือ 'พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’  เปิดเผยว่า ความร่วมครั้งนี้เกิดจากการเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มั่นใจสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร  ขณะเดียวกันมีแผนขยายไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และรพ. อื่น ๆ ของเครือฯในอนาคตด้วย
25/02/2565
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากจะทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคต่างๆ รวมถึงโรค มะเร็งเต้านม เนื่องจากบางคนตัดสินใจชะลอการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลหรือยกเลิกนัดติดตามอาการกับแพทย์ จนอาจส่งผลให้เซลล์มะเร็งขยายตัวหรือระยะของโรคลุกลามได้ ด้วยเหตุนี้ แคมเปญ HER WILL "เพื่อเธอ"...
25/02/2565
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กับเจพี เรียบร้อยแล้ว
28/01/2565
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยในที่ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติว่า ประเทศไทยรวยขุมทรัพย์ชีวภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจได้จากขุมทรัพย์ชีวภาพนี้ได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นศูนย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งแรกที่มีการนำสมุนไพรและนำวิชาการทางเภสัชกรรมมาสกัดประกอบกับใช้องค์ความรู้ของหมอยามาผลิตยาสมุนไพรที่ล้อไปกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพมูลฐานของรัฐบาล และนำมาใช้โรงพยาบาลสร้างการยอมรับในบุคลากรทางการแพทย์ อุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจคือ ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมียาสมุนไพรตัวใหม่ๆออกมา เพราะยาสมุนไพรแต่ละชนิดที่จะออกสู่ตลาดได้มีเส้นทางที่ยาวนานมากโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียน
28/01/2565
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์มีเป้าหมายที่จะต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ หรือ New S-Curve โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อกระจายการเติบโตและสร้างความมั่นคงผ่านพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ที่นอกจากการลงทุนในกองทุน Venture Capital แล้วยังจะแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตั้งเป้าหมายปี2573 จะมีรายได้จากธุรกิจใหม่ 10% ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม 40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% และธุรกิจโรงไฟฟ้า 10%
28/01/2565
ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง" เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงหรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกล “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2”
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2802