ข่าวสารการลงทุน

28/04/2565
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้สนับสนุนกัญชาให้มีคุณค่าทางการแพทย์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ 
 
28/04/2565
นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของแบรนด์ ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น และเลือก ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ให้ครองตำแหน่งอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค
28/04/2565
นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า “โรคมะเร็งปอด เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์เมื่อมีอาการคือในสภาวะที่โรคลุกลามแล้ว ส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร มีโอกาสรักษาหายจากโรคน้อยและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก 
28/04/2565
นายเหมิง เหว่ยหนิง รองประธานบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (ฮ่องกง) จำกัด เปิดเผยว่า การอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยในการให้ใช้วัคซีน CoronaVac® กับเด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ยืนยันถึงประสิทธิผลที่แข็งแกร่งของวัคซีน CoronaVac® ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยว่าวัคซีนเชื้อตาย ยังคงมีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
28/04/2565
นายอธิชาติ ชุมนานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัทฝ่ายการตลาด บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ภายใต้แบรนด์ “พาว มิราเคิล”  เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรกำลังเป็นที่สนใจจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
29/03/2565
นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ผู้พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ กล่าวว่า KISS ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Monoclonal Human Antibody Cocktail จากการวิจัยภูมิคุ้มกันในมนุษย์เพื่อต่อต้านและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19
29/03/2565
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ
29/03/2565
นโยบายกัญชาเสรีการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากผลักดันให้กัญชง กัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ส่งผลต่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายครั้งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้ร่วมกับสมุนไพรไทยตัวอื่นได้อย่างเต็มที่ ภายใต้แนวปฏิบัติ 3 ระดับ
29/03/2565
จากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ "เทคโนโลยีดิจิทัล" ได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเตรียมรับมือ ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ
29/03/2565
นางสุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า เจียไต๋ฟาร์ม โดยกลุ่มบริษัทเจียไต๋ ได้พัฒนาต่อยอดเมล่อน ผลิตผลทางการเกษตร สู่ผลิตภัณฑ์ถนอมและบำรุงผิวกายจากสารสกัดเมล่อน ชูแนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยการเพิ่มมูลค่าเมล่อนไทย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ Food Waste ชูจุดขายส่วนผสมจากธรรมชาติด้วย “สารสกัดเมล่อนมรกต”
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2802