ข่าวสารการลงทุน

31/05/2565
ซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศก้าวผ่านความยากลำบากจากวิกฤติโควิด-19 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2564 แสดงถึงความยืดหยุ่นและการรับมือสถานการณ์วิกฤติได้ดี ทำให้บริษัทเอกชนเริ่มเคลื่อนไหวโดยการวางแผนขยายการลงทุน “ตั้งแต่เดือน 1 เม.ย.2565 เป็นต้นมา เริ่มมีการเดินทางระหว่างไทย-เบลเยียม ด้วยข้อกำหนดการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายขึ้น โดยข้อมูลจากสายการบินไทยระบุว่าเที่ยวบินบรัสเซลล์-กรุงเทพ 
31/05/2565
นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความต้องการในการเข้าถึงยาจึงสำคัญ ซึ่งต้องมีความแข็งแรงของอุตสาหกรรมยา แต่ความเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องมีโรงงานยาในไทยอย่างเดียว แต่จะเกิดจากการเครือข่ายที่มียาทั่วโลก อีกทั้งการมองตลาดอาเซียนที่มีจำนวนประชากร 600 ล้านคน ถือเป็นโอกาสสำคัญ 
31/05/2565
นายอัศวิน ทองประเสริฐ ประธาน บริษัท จี-เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนโบราณ ภายใต้แบรนด์ G-HERB เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรกว่า 1.48 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ จัดเป็นลำดับที่ 8 ของตลาดสมุนไพรโลก สะท้อนได้ว่าภาพรวมบริโภคในไทยขยายตัว จากปัจจัยบวกของสถานการณ์โควิด-19 ผนวกกับเทรนด์สุขภาพเข้ามามีอิทธิพลสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าสมุนไพร ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญในการรองรับการเติบโตตลาดสมุนไพรของจี-เฮิร์บในปี 2565 จึงเน้นไปที่การออกผลิตภัณฑ์เพิ่มราว 10 ชิ้น เน้นไปที่สินค้า 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร 
31/05/2565
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 ว่า เวทีการปรัชุมเอเปคในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการใช้โมเดลเศรษฐกิจ แบบ BCG และแลกเปลี่ยนนโยบายภาครัฐและการส่งเสริมให้ MSMEs ปรับตัวเข้าสู่การใช้ BCG Model ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค 
31/05/2565
วนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการ กปว. กล่าวว่า ผลสำเร็จของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการปิเปตต์ พัฒนาขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับการตรวจหาเชื้อ ช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และยังสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการด้านอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในทางการแพทย์ และสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และยังลดการใช้แรงงานและความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ
31/05/2565
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) ร่วมกับ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพจากประเทศไอซ์แลนด์ แอซทีค (Aztiq HK. Limited : AZTIQ) ปิดดีลการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด  (Adalvo Ltd. : Adalvo) 
31/05/2565
นายอนุทิน กล่าวว่า การนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการขับเคลื่อนอย่างอย่างต่อเนื่องจนขณะนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันให้บริการทั่วประเทศถึง 1,173 แห่ง มีการพัฒนาตำรับยาแผนไทยสารสกัดต่าง ๆ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินการ มีการปลูกกัญชาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย
31/05/2565
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  หรือ J ร่วมกับ Vasu Pain Management Center โดย นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “J Vasu Pain Management” สหคลินิกในการให้บริการด้านกระดูก และข้อ การกายภาพบำบัด การลดอาการปวด ให้บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 
31/05/2565
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า มะเร็งเป็น 1 ใน 5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โดยข้อมูลปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เฉลี่ยวันละ 342 คน หรือ 124,866 คนต่อปี และมีผู้ป่วยใหม่ถึง 190,636 คน แม้ว่าผู้ป่วยมะเร็งสมองจะมีสัดส่วนน้อย เพียง 1% เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด แต่การแพร่ลามของเนื้อมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ย่อมก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสมองได้เช่นกัน 
31/05/2565
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Mr. Naoto Inuzuka, CEO and President of DENSO International Asia Co., Ltd. และ Mr. Kenichi Yoshii, Vice President DENSO International Asia Co., Ltd. 
|< ...11 12 13 14 15 16 
17
 18 19 20... >|
Page view : 3147