เครื่องสำอางคานาบิส ยกระดับกัญชาสู่นวัตกรรมความงาม

09/01/2563
          ปัจจุบัน การใช้กัญชาในเชิงการแพทย์เริ่มได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยในหลายประเทศ ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปประโยชน์การใช้กัญชามักถูกพูดถึงในด้านการแพทย์ อย่างไรก็ตาม กระแสการใข้ประโยชน์จากัญชาในเชิงสร้างสรรค์ได้แพร่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยเช่นกัน 

Page view : 113