บริษัทแอบบอตต์ได้รับอนุมัติเครื่องมือ MitraClip รุ่นใหม่จากองค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเม

22/04/2562
04-1.jpg

          องค์การอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือ MitraClip รุ่นใหม่ของบริษัทแอบบอตต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์รุ่นที่ 3 ที่ใช้ในการซ่อมลิ้นหัวใจรั่ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถนำมาใช้รักษาโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดหัวใจ นอกจากนี้บริษัทแอบบอตต์ยังได้ออกแบบเครื่องมือรุ่นต่อไปให้สามารถหมุน นำทาง และวางตำแหน่งได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่าตัดให้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่เข้าถึงยาก อีกทั้งยังมีระบบใหม่ที่ช่วยให้การจัดวางตำแหน่งมีความแม่นยำสูง โดยเครื่องมือรุ่นต่อไปจะมาพร้อมกับคลิปตัวที่สอง ซึ่งมีขนาดยาวกว่าและสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางกายภาพได้มากขึ้น

Page view : 21