ความท้าทายและโอกาสของตลาดศัลยกรรม

22/04/2562
03-1-(1).jpg

          จากการผ่าตัดไส้ติ่งด้วยการส่องกล้องครั้งแรกในประเทศเยอรมนีเมื่อ 36 ปีที่แล้วนั้น ส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นอย่างมากมาย จนทำให้ประธานสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเยอรมนีออกคำสั่งให้ศัลยแพทย์คนดังกล่าวถูกระงับการทำงาน
Page view : 21