บริษัทซาโนฟีกำลังดำเนินการสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนาในจีน

07/02/2562
บริษัทซาโนฟีกำลังดำเนินการสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนาในจีน
 
13-1.jpg


          บริษัทซาโนฟีได้เปิดศูนย์การวิจัยและพัฒนาระดับโลก ซึ่งมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในเมืองเฉิงตู มลฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งศูนย์การวิจัยและพัฒนาแห่งนี้จะกลายเป็นเสาหลักแห่งที่สามของการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา
Page view : 37