Cell Therapy World Asia 2018

07/02/2562
Cell Therapy World Asia 2018

10-1.jpg
 


          งานประชุมการรักษาด้วยเซลล์บำบัดงานนี้จะจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน    ปี ค.ศ. 2018  ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
          การจัดงานในครั้งนี้จะนำเสนอการพัฒนาและกระบวนการผลิตเซลล์บำบัดที่ดีที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังเป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตเซลล์บำบัดในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้มาร่วมหารือและพูดคุยเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการรักษาและนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน  
Page view : 38