แผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยการวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

06/02/2562
แผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยการวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

6-1.jpg
 
          ผลการวิจัยจากสถาบัน Scripps Translational Science Institute ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันระบุว่า ปัจจุบันแพทย์สามารถวินิจฉัยการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้เร็วขึ้นหากใช้แผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจโรคแทนการเฝ้าติดตามอาการ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงหรืออาจช่วยให้ผู้ป่วยไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วได้ ซึ่งนักวิจัยเรียกการทดลองครั้งนี้ว่า mHealth Screening to Prevent Strokes (mSToPS)
Page view : 56