งานประชุมนานาชาติด้านหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ISMR 2019

06/02/2562
งานประชุมนานาชาติด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (ISMR) 2019

5-1.jpg
 
          งานประชุมนานาชาติด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (International Symposium on Medical Roboticsl; ISMR) 2019 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ สถาบันแพทยศาสตร์แอตแลนตา (Academy of Medicine in Atlanta) รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนวิศวกร แพทย์ และผู้ประกอบการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ต่างๆ มาร่วมประชุมเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยถึงแนวโน้มการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในอนาคต
Page view : 63