ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ศลช.

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

04/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 8 เดือน

31/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำออกแบบภาพกราฟฟิก

29/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย

22/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) ระยะที่ 2

21/01/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) เรื่องขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยว...

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18-20 ลิตร 80 ถัง

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องคอและซองพลาสติกสำหรับใส่บัตร

16/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่ ศลช.

11/01/2562
1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... >|
Page view : 3847