ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

17/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

17/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผันตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ “Industry...

17/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการกำจัด มด หนู และแมลงสาบ

12/10/2562

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างงานบริการ iQNewsclip ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

11/10/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค 850 ถัง

08/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาคลังเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารและพัสดุของ ศลช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

04/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Security Gateway) ประจำป...

04/10/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

04/10/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำนามบัตร

19/09/2562
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 4853