ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบสมบัติเช...

07/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ...

07/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปุ่ม Emergency ...

07/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน...

07/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโมเดลจำลองอาคารและจัดทำวิดีโอ

06/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย สำหรับหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด

01/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุดปกขาวสำหรับการทำความเข้าใจโครงการเมดิโคโพลิส (Medicopolis) ศูนย์ความเป็นเลิศด...

01/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ...

31/10/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร...

30/10/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายว...

30/10/2562
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 4853