ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก

03/07/2562

ประกาศผู้ชนะโครงการ การจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน สมรรถนะ และโครงสร้างเงินเดือน ศลช.

19/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์

17/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

12/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

12/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับออกกำลังสมองด้านการคำนวณ

12/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำสมุดปกขาวสำหรับทำความเข้าใจโครงการเมดิโคโพลิส

12/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำนามบัตร

10/06/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างค่านิยมองค์กร

29/05/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาสามัญ

29/05/2562
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3873