ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบเชิงกล (Mechanical...

19/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาออกแบบและเขียนแบบพื้นที่สำนักงาน โครงการเมดิโคโพลิส จังหวัดเชียงใหม...

18/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร...

15/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือช่าง...

15/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อวีดิทัศน...

15/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนามบัตร

13/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผันตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ “Industry...

11/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหาร Medicopolis เชียงใหม่

08/11/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ

07/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด...

07/11/2562
1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 4853