ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ The year Ahead Pharmaceutical & Healthcare In 2019

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่อง 200 ใบ

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 1 เดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งรายการเงินเดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น)

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

03/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างบริการฐานข้อมูลธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

03/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

28/12/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus จำนวน 80 ลิขสิทธิ์

26/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม

19/12/2561
1 
2
 3 4 5 6 7 8
Page view : 1473