ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2562

27/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างแปลข่าว 2 ข่าว

18/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

18/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เข...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคางานจ้างประเมินความพึงพอใจในบร...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผู้ได้รับการสรรหาดำเนินการใช้พื้นที่บริเวณการผลิตด...

31/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงานใหม่

20/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบต...

08/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมในงาน...

02/08/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ...

13/07/2561
1 
2
 3
Page view : 603