ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) เรื่องขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยว...

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18-20 ลิตร 80 ถัง

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องคอและซองพลาสติกสำหรับใส่บัตร

16/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่ ศลช.

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการช่างภาพเพื่อดำเนินการถ่ายภาพติดบัตรพนักงาน

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ The year Ahead Pharmaceutical & Healthcare In 2019

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่อง 200 ใบ

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 1 เดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งรายการเงินเดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น)

09/01/2562
|< ...11 12 
13
 14 15 16 17 18 19
Page view : 4790