ปฏิทินกิจกรรม

<สิงหาคม 2565>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
25
26
Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อการขยายตลาดสู่สากล”อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค / 09.00 น.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock 1 / เวลา 13.00 น. / ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
5
6
7
8
9
งานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ / เวลา 09.30–16.00 น. / ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร
10
11
12
13
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
14
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
15
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
16
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
17
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
18
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
19
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
20
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
21
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 / 13-21 ส.ค. 65 เวลา 9.00-19.00 น. / บูธทีเซลส์ (TCELS) ฮอลล์ 9 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Page view : 2548