ปฏิทินกิจกรรม

<สิงหาคม 2562>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
29
30
31
กิจกรรม” รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี ประจำปี 2562 เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษา 67 พรรษา 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้อง Auditorium CO 113 NSTDA TSP ที่โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโน
1
2
ประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมีครั้งที่ 1 (1st Conference on Nutrients and Dietary Phytochemicals) เวลา 08.00 - 16.15 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ ๑๖.๑
3
4
5
6
งานแถลงข่าวการจัดงาน Bio Investment Asia 2019 ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ชั้น 9 อาคาร SPE Tower พหลโยธิน
7
8
9
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเครือข่ายวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ ๔ สถาบัน ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ทีเซลส์)
10
11
12
13
Focus group การจัดทำแผนที่นำทางจีโนมิกส์ประเทศไทย 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาช่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค
14
15
Demo Day และพิธีปิดโครงการ Digital Health Chiang Mai Revolution by TCELS & STeP @ Chiang Mai
16
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
17
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
18
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
19
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
20
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
21
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
22
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
23
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
24
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
25
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
26
27
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนา Study Director (SD)" รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พลาวิลเลียน มาหวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา Study Director (SD)” รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
28
29
19th ThaiTECT Annual Meeting วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
30
19th ThaiTECT Annual Meeting วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
31
1
2
3
LIFE SCIENCES’ Tech Licensing Kit for Entrepreneurs Workshop หรือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เวลา 08.30 - 16.30 น ณ Glowfish อาคารสาธรธานี 2 ชั้
4
e-Asia Workshop / Time 9.00-17.00 @ Hilton Sukhumvit Bangkok
5
e-Asia Board Meeting / Time 9.00-17.00 @ Hilton Sukhumvit Bangkok
6
e-Asia Board Meeting / Time 9.00-17.00 @ Hilton Sukhumvit Bangkok
7
8
Page view : 1374