โครงการสนับสนุน SMEs เพื่อการขึ้นทะเบียน NOVEL FOOD

20/05/2563

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย (TRAC) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์เข้าข่ายอาหารใหม่ (NOVEL FOOD) ยื่นข้อเสนอโครงการ เตรียมข้อมูลประเมินความปลอดภัย เพื่อยื่นขอรับรองอาหารใหม่ 

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563 
• โทรศัพท์ : 02 800 2380 ต่อ 119
• e-mail :  tracthailand@gmail.com

Page view : 51