เกี่ยวกับเรา

About Us:


  เมดิโคโพลิส เวชนคร เกิดจากความต้องการให้ประเทศเกิดเมืองที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับโลกด้วยชีววิทยศาสตร์ของประเทศไทย...

 

สื่อสารเครือข่าย

1.jpg

สมุดปกขาวโครงการเมดิโคโพลิส

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

Contact Us:
E-mail thanaporn@tcels.or.th
Tel 02-644-5499 ex. 118

Address : 252 SPE Tower Building, 9th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

เมดิโคโพลิส 

Medicopolis:

 


 

YOTHI MEDICAL INNOVATION DISTRICT  (YMID)  
 
" เป็นย่านที่เกิดจากภาคีทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ ในการให้บิการทางการแพทย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการลงทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้นแบบในการพัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลก "
 
 
MEDICOPOLIS : CHIANG MAI  
 
" งานเปิดตัวโครงการ เมดิโคโพลิส เชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ผนึกกำลังกับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาโครงการ เมดิโคโพลิส เชียงใหม่ โดยจะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ และเปิดรับข้อเสนอโครงการในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในพื้นที่ต่อไป "  


 

Page view : 3049